Norri MH-luonnekuvattiin Maaningalla 7.4.2012. Kuvaajina toimivat Jorma Kerkkä ja Kai Tarkka.

1a KONTAKTI Tervehtiminen: Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen
1b KONTAKTI Yhteistyö: Lähtee mukaan halukkaasti, Kiinnostunut TO:sta
1c KONTAKTI Käsittely: Hyväksyy käsittelyn

2a LEIKKI 1 Leikkihalu: Leikkii-aktiivisuus lisääntyy/vähenee
2b LEIKKI 1 Tarttuminen: EI tartu. nuskii esinettä
2c LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu: Ei tartu esineeseen

3a TAKAA-AJO 1. kerta: Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista
3b TARTTUMINEN 1. kerta: Ei tartu, nuuskii saalista
3a TAKAA-AJO 2. kerta: Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille
3b TARTTUMINEN 2. kerta: Ei tartu, nuuskii saalista

4 AKTIVITEETTITASO: Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata

5a ETÄLEIKKI Kiinnostus: Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja
5b ETÄLEIKKI Uhka/aggressio: Ei osoita uhkauseleitä
5c ETÄLEIKKI Uteliaisuus: Ei saavu avustajan luo
5d ETÄLEIKKI Leikkihalu: Ei osoita kiinnostusta
5e ETÄLEIKKI Yhteistyö: Ei osoita kiinnostusta

6a YLLÄTYS Pelko: Kyykistyy ja pysähtyy
6b YLLÄTYS Puolustus/aggressio: Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä
6c YLLÄTYS Uteliaisuus: Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa
6d YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko: Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla
6e YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus: Ei osoita kiinnostusta haalariin

7a ÄÄNIHERKKYYS Pelko: Pakenee enintään 5 metriä
7b ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus: Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo sen vieressä
7c ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko: Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla
7d ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus: Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan

8a AAVEET Puolustus/aggressio: Ei osoita uhkauseleitä
8b AAVEET Tarkkaavaisuus: Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista
8c AAVEET Pelko: On enimmäkseen ohjaajan sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä
8d AAVEET Uteliaisuus: Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa
8e AAVEET Kontaktinotto aaveeseen: Ottaa itse kontaktia avustajaan

9a LEIKKI2 Leikkihalu: Ei leiki - osoittaa kiinnostusta
9b LEIKKI2 Tarttuminen: Ei tartu, nuuskii esinettä

10 AMPUMINEN Keskeyttää leikin/passiivisuuden, lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms. kohden, ei palaa leikkiin/passiivisuuteen